Verwantenraad | Lid

Arie Bijl

Mijn naam is Arie Bijl, 56 jaar en in het dagelijks werkzaam in de zorgsector als organisatieadviseur. Ik ben getrouwd met Janneke en wij hebben 3 kinderen, in de leeftijd van 17, 16 en 13 jaar.

Profila Zorg ken ik sinds de periode dat mijn broer en een zus, die allebei een verstandelijke beperking hebben, hier ambulant begeleid worden. Mijn broer en zus  wonen samen in hun eigen huis; naast de begeleiding van Profila ondersteunen mijn oudste zus, mijn oudste broer en ik hen ook.

Op mijn broer en zus die door Profila worden begeleid ben ik erg trots. In principe doen zij zelfstandig hun huishouden, en waar zij hulp nodig hebben ondersteunen wij hen. Mijn broer werkt al meer dan 34 jaar bij dezelfde werkgever.

Het voorbeeld van mijn broer en zus vormt voor mij dé motivatie om in de zorgsector werkzaam te zijn. De veranderingen betekenen veelal een verschraling van de zorg waar mensen die op zorg zijn aangewezen rechtstreeks de gevolgen van ondervinden. Voor hen en voor de mensen die hen omringen zoals ouders en verwanten wil ik mij inspannen. De kennis en ervaring die ik heb opgedaan in de zorg kunnen mij van pas komen in de Verwantenraad.

Er gebeurt heel veel in de zorg op dit moment en alle zorgaanbieders zijn druk doende om de veranderingen waar zij mee te maken hebben vorm te geven. De rol van ouders en verwanten is daarin van groot belang. Want de wensen van cliënten en hun achterban zijn het vertrekpunt, de basis voor goede zorg. Dat perspectief vertegenwoordigen vanuit de Verwantenraad doe ik graag.